Regulamin funkcjonowania UKS Ajaks Częstochowa

Kategoria: Dla rodziców Opublikowano: poniedziałek, 30, czerwiec 2014 Drukuj E-mail

Misja klubu: najważniejsze w naszym klubie jest wychowanie przez sport. 
Działacze, trenerzy, rodzice, zawodnicy i cheerleaderki dbają  o wizerunek klubu.

Siedziba i miejsce działania klubu
Uczniowski Klub Sportowy „AJAKS”
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

UKS AJAKS Częstochowa prowadzi zajęcia, treningi i szkolenia przygotowujące do wyczynowego uprawiania sportu w sekcjach:
- piłka nożna
- cheerleaderki


 1. Zakres działania i obowiązki Władz Klubu, trenera koordynatora oraz trenerów klubowych regulują oddzielne regulaminy.
 2. Na czas treningu i meczu obiekt jest zamykany, a widzowie przebywają na trybunach, przy czym wejść i wyjść z obiektu można bezpośrednio z trenerem i zawodnikami, a w trakcie trwania treningu lub zawodów obiekt nie jest otwierany.
 3. Barwy i stroje klubowe są jednolite, białe koszulki z czerwonym pasem przez środek oraz białe spodenki i czerwone getry. Drugi i kolejny komplet w znacząco odmiennych barwach ale zgodny z uchwałą klubu.
 4. Zawodnicy w Akademii Przedszkolaka i grupy naborowe nabywają stroje sportowe i piłki
 5. Aktualnie prowadzone jest szkolenie od AKADEMII PRZEDSZKOLAKA (4-6 lat)  do wieku Juniora (18-19 lat) oraz w grupie cheerleaderek.
 6. UKS Ajaks prowadzi także drużynę Seniorów.
 7. W grupach naborowych („Północ”, „Tysiąclecie”, Akademie Przedszkolaka) przeprowadzana jest wstępna selekcja. Po półrocznym, a następnie rocznym okresie próbnym zawodnicy spełniający określone wymagania przechodzą do dalszego szkolenia. Chłopcy nie spełniający określonych wymagań zostają skreśleni z listy zawodników.|
  Istnieje możliwość stworzenia tzw. grupy rekreacyjnej (maks. do wieku 11 lat). Grupa ta nie bierze udziału w rozgrywkach, turniejach, obozach sportowych itp.
 8. W poszczególnych rocznikach tworzona jest jedna grupa szkoleniowa (ŻAK, ORLIK – ok. 20 zawodników) – podzielona rozgrywkowo na AJAKS I i AJAKS II i grupę tę szkoli trener i asystent. W przypadku większej ilości zawodników na odpowiednim poziomie, może być utworzona kolejna drużyna AJAKS III.
 9. Na każdym etapie szkolenia, w zależności od postępów, zaangażowania czy zachowania, mogą odbywać się przesunięcia zawodników między AJAKS I, II , III i grupą rekreacyjną. Każde przesunięcie ma charakter czasowy, jasno określony przez trenera z wyższego zespołu. Rodzice i zawodnik, muszą być jasno poinformowani o celu i charakterze przesunięcia.
 10. Od szczebla Młodzik D2 tworzona jest jedna drużyna licząca ok. 18 zawodników. Istnieje możliwość utworzenia drugiej drużyny w tej kategorii składającej się z zawodników dwóch kolejnych roczników.
 11. Treningi w UKS AJAKS odbywają się przez cały rok. W miesiącu lipcu treningi odbywają się w grupach łączonych składających się z kilku roczników.
 12. Trenerzy w poszczególnych drużynach mogą wybrać kierownika drużyny, którego zadaniem będzie ścisła współpraca z rodzicami zawodników i trenerem.
 13. O udziale drużyny w różnego rodzaju turniejach i zawodach decyduje wyłącznie trener, biorąc pod uwagę poziom i możliwości swojego zespołu. Ilość turniejów, starty w lidze są uzgadniane z trenerem koordynatorem.
 14. Klub UKS AJAKS nie wyraża zgody na testy swoich zawodników, którzy nie ukończyli 12 lat w innych klubach. Testy zawodników, którzy ukończyli 12 rok możliwe są w trakcie letniego okienka transferowego. W przypadku stwierdzenia uczestnictwa zawodnika AJAKSU w jakichkolwiek testach w innym klubie, zawodnik zostaje skreślony z listy zawodników klubu UKS AJAKS Częstochowa.
  Przy transferach zawodników powyżej 12 roku życia obowiązują Przepisy PZPN + 15% z transferu do następnego klubu.
 15. Zawodnik może być usunięty z klubu w przypadku:
  - słabej frekwencji na treningach,
  - złego zachowania (gdy nie skutkują rozmowy wychowawcze i rozmowy ostrzegawcze z rodzicami),
  - w przypadku nie opłacania składki członkowskiej (gdy zaległości przekraczają 2 miesiące).
 16. Rodziców obowiązuje tzw. „Kodeks Rodzica” (dostępny na stronie internetowej klubu) a w szczególności:
  - w czasie treningów i zawodów zajmują miejsca na trybunach, nie podchodzą do ławki rezerwowych, nie wchodzą do szatni,
  - nie podpowiadają dzieciom w czasie treningów, meczów, turniejów,
  - podczas turniejów wyjazdowych z noclegami mogą wchodzić na obiekt tylko za zgodą trenera lub kierownika, a każde opuszczenie grupy przez dziecko musi zostać potwierdzone u opiekuna grupy.
 17. Na terenie obiektów sportowych i w szatniach, obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 18. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi i płatna jest przez 12 miesięcy w roku, do 15 każdego miesiąca.
 19. Wszelkie opłaty (składki członkowskie, opłaty za obozy sportowe i turnieje zagraniczne) powinny być dokonywane w terminie wskazanym przez klub.
 20. Rodzice posiadający w klubie dwoje lub więcej dzieci mogą liczyć na ulgi w następujących opłatach:
  - drugie dziecko minus 50%
  - trzecie i kolejne gratis
 21. W uzasadnionych przypadkach dziecko (od grupy Żaków i starsze) może być zwolnione ze składki członkowskiej. Decyzję podejmuje Zarząd klubu na podstawie podania złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 22. Warunkiem uczestnictwa w letnim obozie sportowym jest podpisania tzw. karty amatora na kolejny sezon.
 23. Trener odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie zawodników od momentu rozpoczęcia zajęć sportowych, aż do ich zakończenia.
 24. UKS AJAKS Częstochowa opłaca ubezpieczenie zawodników i cheerleaderek.
 25. Drużyny i zawodnicy Ajaksu nie mogą brać udziału w innych rozgrywkach bez zgody klubu. Zakaz nie dotyczy rozgrywek szkolnych.
 26. W weekend poprzedzający zakończenie roku szkolnego organizowany jest coroczny turniej zakończenia sezonu tzw. FESTYN RODZINNY.