Uchwała Zarządu klubu z dnia 26 listopada 2018 r.

Dla rodziców 30-11-2018 Admin

Klub UKS AJAKS Częstochowa nie wyraża zgody na testy swoich zawodników, którzy nie ukończyli 12 lat w innych klubach. Testy zawodników, którzy ukończyli 12 rok możliwe są w trakcie letniego okienka transferowego. W przypadku stwierdzenia uczestnictwa zawodnika AJAKSU w jakichkolwiek testach w innym klubie, zawodnik zostaje skreślony z listy zawodników klubu UKS AJAKS Częstochowa.

Przy transferach zawodników powyżej 12 roku życia obowiązują Przepisy PZPN + 15% z transferu do następnego klubu.

Regulamin funkcjonowania UKS Ajaks Częstochowa

Dla rodziców 30-06-2014 Ajaks

Misja klubu: najważniejsze w naszym klubie jest wychowanie przez sport. 
Działacze, trenerzy, rodzice, zawodnicy i cheerleaderki dbają  o wizerunek klubu.

Siedziba i miejsce działania klubu
Uczniowski Klub Sportowy „AJAKS”
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

UKS AJAKS Częstochowa prowadzi zajęcia, treningi i szkolenia przygotowujące do wyczynowego uprawiania sportu w sekcjach:
- piłka nożna
- cheerleaderki


 1. Zakres działania i obowiązki Władz Klubu, trenera koordynatora oraz trenerów klubowych regulują oddzielne regulaminy.
 2. Na czas treningu i meczu obiekt jest zamykany, a widzowie przebywają na trybunach, przy czym wejść i wyjść z obiektu można bezpośrednio z trenerem i zawodnikami, a w trakcie trwania treningu lub zawodów obiekt nie jest otwierany.
 3. Barwy i stroje klubowe są jednolite, białe koszulki z czerwonym pasem przez środek oraz białe spodenki i czerwone getry. Drugi i kolejny komplet w znacząco odmiennych barwach ale zgodny z uchwałą klubu.
 4. Zawodnicy w Akademii Przedszkolaka i grupy naborowe nabywają stroje sportowe i piłki
 5. Aktualnie prowadzone jest szkolenie od AKADEMII PRZEDSZKOLAKA (4-6 lat)  do TRAMPKARZA C2 (14 lat) oraz w grupie cheerleaderek.
 6. UKS Ajaks prowadzi także drużynę Seniorów.
 7. W grupach naborowych („Północ”, „Tysiąclecie”, Akademie Przedszkolaka) przeprowadzana jest wstępna selekcja. Po półrocznym, a następnie rocznym okresie próbnym zawodnicy spełniający określone wymagania przechodzą do dalszego szkolenia. Chłopcy nie spełniający określonych wymagań zostają skreśleni z listy zawodników.|
  Istnieje możliwość stworzenia tzw. grupy rekreacyjnej (maks. do wieku 11 lat). Grupa ta nie bierze udziału w rozgrywkach, turniejach, obozach sportowych itp.
 8. W poszczególnych rocznikach tworzona jest jedna grupa szkoleniowa (ŻAK, ORLIK – ok. 20 zawodników) – podzielona rozgrywkowo na AJAKS I i AJAKS II i grupę tę szkoli trener i asystent. W przypadku większej ilości zawodników na odpowiednim poziomie, może być utworzona kolejna drużyna AJAKS III.
 9. Na każdym etapie szkolenia, w zależności od postępów, zaangażowania czy zachowania, mogą odbywać się przesunięcia zawodników między AJAKS I, II , III i grupą rekreacyjną. Każde przesunięcie ma charakter czasowy, jasno określony przez trenera z wyższego zespołu. Rodzice i zawodnik, muszą być jasno poinformowani o celu i charakterze przesunięcia.
 10. Od szczebla Młodzik D2 tworzona jest jedna drużyna licząca ok. 18 zawodników. Istnieje możliwość utworzenia drugiej drużyny w tej kategorii składającej się z zawodników dwóch kolejnych roczników.
 11. Treningi w UKS AJAKS odbywają się przez cały rok. W miesiącu lipcu treningi odbywają się w grupach łączonych składających się z kilku roczników.
 12. Trenerzy w poszczególnych drużynach mogą wybrać kierownika drużyny, którego zadaniem będzie ścisła współpraca z rodzicami zawodników i trenerem.
 13. O udziale drużyny w różnego rodzaju turniejach i zawodach decyduje wyłącznie trener, biorąc pod uwagę poziom i możliwości swojego zespołu. Ilość turniejów, starty w lidze są uzgadniane z trenerem koordynatorem.
 14. Klub UKS AJAKS nie wyraża zgody na testy swoich zawodników, którzy nie ukończyli 12 lat w innych klubach. Testy zawodników, którzy ukończyli 12 rok możliwe są w trakcie letniego okienka transferowego. W przypadku stwierdzenia uczestnictwa zawodnika AJAKSU w jakichkolwiek testach w innym klubie, zawodnik zostaje skreślony z listy zawodników klubu UKS AJAKS Częstochowa.
  Przy transferach zawodników powyżej 12 roku życia obowiązują Przepisy PZPN + 15% z transferu do następnego klubu.
 15. Zawodnik może być usunięty z klubu w przypadku:
  - słabej frekwencji na treningach,
  - złego zachowania (gdy nie skutkują rozmowy wychowawcze i rozmowy ostrzegawcze z rodzicami),
  - w przypadku nie opłacania składki członkowskiej (gdy zaległości przekraczają 2 miesiące).
 16. Rodziców obowiązuje tzw. „Kodeks Rodzica” (dostępny na stronie internetowej klubu) a w szczególności:
  - w czasie treningów i zawodów zajmują miejsca na trybunach, nie podchodzą do ławki rezerwowych, nie wchodzą do szatni,
  - nie podpowiadają dzieciom w czasie treningów, meczów, turniejów,
  - podczas turniejów wyjazdowych z noclegami mogą wchodzić na obiekt tylko za zgodą trenera lub kierownika, a każde opuszczenie grupy przez dziecko musi zostać potwierdzone u opiekuna grupy.
 17. Na terenie obiektów sportowych i w szatniach, obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 18. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi i płatna jest przez 12 miesięcy w roku, do 15 każdego miesiąca.
 19. Wszelkie opłaty (składki członkowskie, opłaty za obozy sportowe i turnieje zagraniczne) powinny być dokonywane w terminie wskazanym przez klub.
 20. Rodzice posiadający w klubie dwoje lub więcej dzieci mogą liczyć na ulgi w następujących opłatach:
  - drugie dziecko minus 50%
  - trzecie i kolejne gratis
 21. W uzasadnionych przypadkach dziecko (od grupy Żaków i starsze) może być zwolnione ze składki członkowskiej. Decyzję podejmuje Zarząd klubu na podstawie podania złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 22. Warunkiem uczestnictwa w letnim obozie sportowym jest podpisania tzw. karty amatora na kolejny sezon.
 23. Trener odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie zawodników od momentu rozpoczęcia zajęć sportowych, aż do ich zakończenia.
 24. UKS AJAKS Częstochowa opłaca ubezpieczenie zawodników i cheerleaderek.
 25. Drużyny i zawodnicy Ajaksu nie mogą brać udziału w innych rozgrywkach bez zgody klubu. Zakaz nie dotyczy rozgrywek szkolnych.
 26. W weekend poprzedzający zakończenie roku szkolnego organizowany jest coroczny turniej zakończenia sezonu tzw. FESTYN RODZINNY.

Dla rodziców

Dla rodziców 26-01-2016 Admin

Szanowni Rodzice!

Podpisując deklarację, wyrażacie zgodę na regularne wnoszenie comiesięcznych 12 składek na rzecz naszego klubu. Dlatego też, ze względów organizacyjnych, wpłat prosimy dokonywać na konto klubu z zaznaczeniem imienia i nazwiska syna oraz miesiąca, za który wnoszona jest składka.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Bank PKO BP: 76 1020 1664 0000 3102 0586 5987
w nieprzekraczającym terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Wpłat można również dokonywać w biurze klubu:
Częstochowa, ul. Starzyńskiego 10

Dziękujemy za zrozumienie naszej prośby i dokonywane terminowo wpłaty.

Zarząd UKS „AJAKS” Częstochowa.

SAM DECYDUJ NA CO IDĄ TWOJE PODATKI!
Wspomagaj nasz klub i przekaż 1% podatku na nasz klub
KRS 0000452534

Poniżej przedstawiamy Kodeks Piłkarza i 10 przykazań rodzica. Zapraszamy do zapoznania się.

Kodeks rodzica

Dla rodziców 05-02-2016 Admin

Przedstawiamy Państwu Kodeks Zachowań opracowany i wdrożony przez UKS RUCH Chorzów.
Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie go w naszym klubie.

 • Nie próbuj zrealizować swoich zawiedzionych i często wygórowanych ambicji poprzez swoje dziecko.
 • Drużyna ma tylko jednego trenera, który za nią odpowiada. Nie wywieraj na trenerze nacisku, próbując wprowadzić swoje wizje przyszłej kariery sportowej swojej pociechy.
 • Nie jesteś menedżerem Manchesteru United, czy FC Barcelona, a Twój syn nie jest profesjonalnym piłkarzem. Nie krzycz i nie skacz przy linii autowej, Twoje dziecko tego nie potrzebuje.
 • Powodem, dla którego Twój syn gra w piłkę nożną jest zabawa. Nie wywieraj presji na swoje dziecko.
 • Rolą rodzica w edukacji sportowej jest POMOC dziecku poprzez zachętę, cierpliwość, zrozumienie, zaufanie, pochwały, oklaski, słuchanie i wykazywanie zainteresowania.
 • Nie wystarczy, że powiesz kilka słów po meczu. Rozmawiaj z dzieckiem również przed nim. Przed meczem nigdy nie mów „strzel gola”, czy „musicie wygrać”. Zamiast tego powiedz np. "zagraj najlepiej jak potrafisz i baw się dobrze".
 • Nigdy nie zawstydzaj i nie wprawiaj w zakłopotanie swojego syna z powodu występu, zdolności lub rezultatu meczu, w którym uczestniczył.
 • Jeśli jesteś rodzicem, który krzyczy na swoje dziecko, bez przerwy podpowiada co ma zrobić, skacze przy linii bocznej, nerwowo się zachowuje, dyskutuje z sędzią, trenerem, ma jakieś zarzuty do zawodników, nie oznacza to, że jesteś złym rodzicem, ponieważ chcesz, aby Twój potomek odnosił sukcesy. Ale pamiętaj!!! Tym samym w niczym mu nie pomagasz. Tworzysz tylko sytuację nerwowości, która przenosi się na dziecko.
 • Nie stresuj dziecka, bądź mniej krytyczny. Twój syn potrzebuje twojego wsparcia, zaufania i wiary. Bez żadnych zbędnych oczekiwań będzie bardziej zrelaksowany.
 • Nie zabieraj radości swojemu dziecku i nie kreuj go na siłę na mistrza, by na skutek przeciążeń fizycznych i psychicznych przedwcześnie się nie „wypalił”.

10 przykazań piłkarza

Dla rodziców 05-02-2016 Admin
 • Najważniejsza jest drużyna.
  Jeśli drużynie idzie dobrze, wszyscy są zadowoleni.
 • Piłka nożna jest grą drużynową.
  Szanuj i doceniaj swoich partnerów ze wszystkimi ich zaletami i słabościami.
 • Trener ma zawsze rację.
  Kto myśli że wie coś lepiej, ten prosi o rozmowę.
 • Każdy trening wymaga absolutnej koncentracji.
  Czego się nie opanuje na treningu, to nie może się udać w trakcie meczu.
 • Myśl zawsze pozytywnie.
  Każdy mecz może być wygrany, jeśli tylko wszyscy są o tym przekonani.
 • Obchodź się dobrze z piłką. Szanuj swój sprzęt.
  W przeciwnym razie ona obejdzie się źle z Tobą.
 • Nigdy nie trać celu z oczu.
  Piłka znajdzie się w bramce jeśli tylko bardzo tego chcesz.
 • Z tyłu musi być zero.
  Prowadź każdy pojedynek jeden na jeden tak, jakby miał być ostatnim.
 • Piłka nożna sprawia przyjemność.
  Największe osiągnięcia przychodzą tylko z radosnym sercem.
 • Szanuj kolegów swoich, jak siebie samego.

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO!!!

Kodeks Piłkarza

Dla rodziców 05-02-2016 Admin

Mini Kodeks Piłkarza

PUNKTUALNOŚĆ – nigdy nie spóźniaj się na treningi i mecze.
HIGIENA  miej zawsze czysty sprzęt sportowy, a po treningu weź prysznic używając mydła lub żelu.
KULTURA OSOBISTA – szanuj trenera, rodziców, ludzi starszych oraz swoich kolegów z zespołu jak i z drużyn przeciwnych.
DYSCYPLINA – w czasie treningu zachowuj się tak jak przystało na prawdziwego piłkarza. Słuchaj i wykonuj polecenia trenera.
PAMIĘTAJ – nauka w szkole również pomaga w myśleniu na boisku piłkarskim

TRENINGI:

 • motywuj się do zajęć i do jak najbardziej dokładnego wykonywania ćwiczeń – na pewno wyjdzie Ci to na dobre,
 • pamiętaj - trenujesz tylko i wyłącznie dla samego siebie,
 • bądź zawsze w ruchu, startuj do piłki, nie czekaj aż sama do Ciebie dotrze ,
 • wybieraj odpowiednią nogę do przyjęcia lub uderzenia piłki,
 • pamiętaj, że sygnałem do podania jest przede wszystkim Twoje wybiegnięcie na pozycję, a nie głos,
 • jeżeli kolega jest lepiej ustawiony podaj mu piłkę,
 • nie wybijaj niepotrzebnie piłki – piłka to Twój przyjaciel.

Pamiętaj o zasadzie 3xP: Przyjmij – Popatrz – Podaj!!!
Piłka nożna to gra zespołowa - nie bądź nigdy egoistą!!!